HP LaserJet 1015 Printer - Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale

background image

Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale

Hvis du oppdager tonerflekker eller -prikker på utskriftene, kan du bruke rengjøringsverktøyet
for HP LaserJet til å fjerne rester av utskriftsmateriale og tonerpartikler som ligger på
varmeelementenheten og valsene. Rengjøring av banene for utskriftsmateriale kan forlenge
skriverens levetid.

Merk

Du får best resultat ved å bruke en transparent. Hvis du ikke har transparenter, kan du bruke
kopieringspapir (18 x 24 pund eller 70 x 90 g/m

2

) med glatt overflate.

1

Kontroller at skriveren er inaktiv, og at Klar-lampen lyser.

2

Legg utskriftsmaterialet i innskuffen.

3

Gå til HP Verktøykasse. Se

Bruke HP Verktøykasse

for instruksjoner. Klikk på kategorien

Problemløsing og deretter på Verktøy for utskriftskvalitet. Velg rensesiden.

Merk

Rengjøringen tar omtrent 2 minutter. Rensesiden stopper av og til under rengjøringen. Ikke slå av
skriveren før rengjøringen er ferdig. Det kan hende at du må gjenta rengjøringsprosessen flere
ganger for at skriveren skal bli ordentlig ren.

background image

NOWW

Administrere skriveren 49

5