HP LaserJet 1015 Printer - Rengjøre skriverkassettens område

background image

Rengjøre skriverkassettens område

Du behøver ikke å rengjøre skriverkassettens område ofte. Hvis du rengjør dette området, kan det
imidlertid forbedre utskriftskvaliteten.

1

Koble fra strømledningen, og la skriveren kjøle seg ned.

2

Åpne skriverdekselet og ta ut den gamle skriverkassetten.

OBS!

For å unngå skade bør du ikke utsette skriverkassetten for lys. Dekk til skriverkassetten om
nødvendig. Rør heller ikke den svarte overføringsvalsen av skumgummi inne i skriveren, da dette
kan ødelegge skriveren.

background image

NOWW

Rengjøre skriveren 47

3

Bruk en tørr klut som ikke loer, og tørk bort restprodukter fra banen for utskriftsmaterialet og
i åpningen for skriverkassetten.

4

Sett skriverkassetten inn igjen og lukk skriverkassettdekselet.

5

Koble strømledningen til skriveren igjen.

background image

48 Kapittel 4

NOWW