HP LaserJet 1015 Printer - Spare toner

background image

Spare toner

Når skriveren er i EconoMode-modus, bruker den mindre toner på hver side. Dette alternativet
forlenger varigheten av skriverkassetten og reduserer kostnadene per side, men går på
bekostning av utskriftskvaliteten. Se

Bruke EconoMode (sparer toner)

hvis du vil vite mer.

background image

44 Kapittel 4

NOWW