HP LaserJet 1015 Printer - Bruke HP Verktøykasse

background image

Bruke HP Verktøykasse

HP Verktøykasse er et Web-program som du kan bruke til følgende oppgaver:

kontrollere skriverstatusen

konfigurere skriverinnstillingene

vise informasjon om problemløsing

vise elektronisk dokumentasjon

Du må ha utført en fullstendig programvareinstallering for å kunne bruke HP Verktøykasse.

Merk

Du behøver ikke å ha Internett-tilgang for å kunne åpne og bruke HP Verktøykasse. Hvis du klikker
på en kobling i området Other Links (andre koblinger), må du imidlertid ha Internett-tilgang for å
kunne gå til nettstedet som koblingen viser til. Se

Andre koblinger

hvis du vil vite mer.