HP LaserJet 1015 Printer - Kategorien Status

background image

Kategorien Status

Status-kategorien har koblinger til disse hovedsidene:

Enhetsstatus. Viser informasjon om skriverstatus. Denne siden viser skrivertilstander, for
eksempel fastkjørt papir eller tom skuff. Når du har løst et problem med skriveren, klikker du
Oppdater-knappen for å oppdatere enhetsstatusen.

Skriv ut infosider. Skriver ut konfigurasjonssiden og diverse andre informasjonssider som er
tilgjengelige for skriveren.