HP LaserJet 1015 Printer - Kategorien Varsler

background image

Kategorien Varsler

I kategorien Varsler kan du konfigurere skriveren til automatisk å informere deg om skrivervarsler.

Angi statusvarsler

På siden Angi statusvarsler kan du velge å slå varsler på eller av, angi når skriveren skal sende et
varsel og velge mellom to ulike typer varsler:

en popup-melding

et ikon på oppgavelinjen

Klikk på Bruk for å aktivere innstillingene.