HP LaserJet 1015 Printer - Konfigurasjonsrapport

background image

Konfigurasjonsrapport

Konfigurasjonsrapporten inneholder en liste over gjeldende innstillinger og egenskaper for
skriveren. Den inneholder også en statusloggrapport. Du kan skrive ut en konfigurasjonsrapport
fra skriveren eller HP Verktøykasse.

Hvis du vil skrive ut konfigurasjonssiden fra skriveren, holder du nede S

TART

-knappen

i fem sekunder når skriveren er i Klar-modus. Når Start-lampen lyser, slipper du Start-knappen.

background image

NOWW

Bruke HP Verktøykasse 51