HP LaserJet 1015 Printer - 6 Problemløsing

background image

Problemløsing

Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:

Finne løsningen

Statuslampemønstre

Problemer med håndtering av utskriftsmateriale

Utskrevet side er forskjellig fra det som ble vist på skjermen

Problemer med skriverprogramvaren

Forbedre utskriftskvaliteten

Fjerne fastkjørt utskriftsmateriale

Bytte matervalsen

Rengjøre matervalsen

Bytte skriverens skillepute

background image

58 Kapittel 6

NOWW