HP LaserJet 1015 Printer - Trinn 1: Er skriveren riktig satt opp?

background image

Trinn 1: Er skriveren riktig satt opp?

Er skriveren koblet til en kontakt som du vet virker?

Er av/på-bryteren i på-posisjon?

Er skriverkassetten riktig satt inn? Se

Bytte skriverkassetten

.

Ligger papiret riktig i innskuffen? Se

Legge i utskriftsmateriale

.

Ja:

Hvis du kan svare ja på spørsmålene ovenfor, går du til

Trinn 2: Er Klar-lampen på?

Nei: Hvis skriveren ikke vil slå seg på, går du til

Kontakt HPs kundestøtte

.