HP LaserJet 1015 Printer - Trinn 2: Er Klar-lampen på?

background image

Trinn 2: Er Klar-lampen på?

Ser lampene på kontrollpanelet ut slik som i dette bildet?

Ja:

Gå til

Trinn 3: Kan du skrive ut en demonstrasjonsside?

Nei: Hvis lampene på kontrollpanelet ikke ser ut slik som på bildet ovenfor, må du se

Statuslampemønstre

.

Hvis du ikke får løst problemet, går du til

Kontakt HPs kundestøtte

.