HP LaserJet 1015 Printer - Trinn 5: Kommuniserer skriveren med datamaskinen?

background image

Trinn 5: Kommuniserer skriveren med datamaskinen?

Prøv å skrive ut et dokument fra et program.

Ja:

Hvis dokumentet skrives ut, går du til

Trinn 6: Ser utskriften ut som forventet?

Nei: Hvis dokumentet ikke skrives ut, må du se

Problemer med skriverprogramvaren

.

Hvis du ikke får løst problemet, går du til

Kontakt HPs kundestøtte

.