HP LaserJet 1015 Printer - Trinn 6: Ser utskriften ut som forventet?

background image

Trinn 6: Ser utskriften ut som forventet?

Ja:

Problemet skal være løst. Hvis problemet ikke er løst,

Kontakt HPs kundestøtte

.

Nei: Se

Utskrevet side er forskjellig fra det som ble vist på skjermen

.

Hvis du ikke får løst problemet,

Kontakt HPs kundestøtte

.

Kontakt HPs kundestøtte

For USA, se

http://www.hp.com/support/lj1010

For andre land/regioner, se

http://www.hp.com

.

background image

60 Kapittel 6

NOWW