HP LaserJet 1015 Printer - Fjerne en fastkjørt side

background image

Fjerne en fastkjørt side

OBS!

Fastkjørt utskriftsmateriale kan forårsake løs toner på siden. Hvis du får toner på klær, må du vaske
dem i kaldt vann. Varmt vann fester toneren til stoffet permanent.

Merk

Når du skal fjerne fastkjørt utskriftsmateriale, inkludert fastkjørt materiale i utskuffen, må du alltid
åpne skriverkassettdekselet og fjerne skriverkassetten. Vent med å lukke dekselet og sette
skriverkassetten tilbake på plass til det fastkjørte materialet er fjernet. Når du åpner
skriverkassettdekselet og tar ut skriverkassetten, reduseres belastningen på skrivervalsene,
og det blir enklere å fjerne fastkjørt materiale.

1

Åpne skriverkassettdekselet.

2

Fjern skriverkassetten og legg den til side.

OBS!

For å hindre skader på skriverkassetten må du begrense eksponeringen for direkte lys.

3

Bruk begge hendene og ta tak i den siden av utskriftsmaterialet som er mest synlig (også
midten), og dra det forsiktig ut fra skriveren.

background image

72 Kapittel 6

NOWW

4

Når du har fjernet det fastkjørte materialet, setter du skriverkassetten tilbake på plass og
lukker skriverkassettdekselet.

Etter at du har tatt vekk det fastkjørte utskriftsmaterialet, kan det være at du må skru av og på
skriveren.

Merk

Når du legger i nytt utskriftsmateriale, må du fjerne alt utskriftsmaterialet fra papirskuffen og ordne
den nye bunken.

Gå tilbake til

Finne løsningen

.

background image

NOWW

Rengjøre matervalsen 73