HP LaserJet 1015 Printer - Løs toner

background image

Løs toner

Kontroller at prioritetspapirskuffen er installert.

Den fotofølsomme trommelen i skriverkassetten har
sannsynligvis fått en ripe. Sett inn en ny HP-skriverkassett.
Se

Bytte skriverkassetten

for instruksjoner.

Kontroller at prioritetspapirskuffen er installert.

Reduser utskriftstettheten ved hjelp av HP Verktøykasse. Dette
reduserer bakgrunnsskyggen. Se

Spesifikasjoner for

utskriftsmateriale

.

Skift til en type utskriftsmateriale med lavere vekt. Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Kontroller skrivermiljøet. Svært tørre forhold (lav luftfuktighet) kan
øke bakgrunnsskyggen.

Sett inn en ny HP-skriverkassett. Se

Bytte skriverkassetten

for

instruksjoner.

Hvis det er tonersøl i forkant av utskriftsmaterialet, kan det hende
at papirskinnene er skitne. Tørk skinnene med en tørr klut som
ikke loer. Se

Rengjøre skriveren

hvis du vil vite mer.

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet.

Forsøk å sette inn en ny HP-skriverkassett. Se

Bytte

skriverkassetten

for instruksjoner.

Temperaturen på varmeelementet kan være for lav. Kontroller at
riktig type utskriftsmateriale er valgt i skriverdriveren.

Rengjør skriveren innvendig. Se

Rengjøre skriveren

for

instruksjoner.

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet. Se

Spesifikasjoner for

utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Forsøk å sette inn en ny HP-skriverkassett. Se

Bytte

skriverkassetten

for instruksjoner.

Kontroller at riktig type utskriftsmateriale er valgt
i skriverdriveren.

Koble skriveren direkte til en AC-stikkontakt i stedet for en
skjøtekontakt.

background image

68 Kapittel 6

NOWW