HP LaserJet 1015 Printer - Manglende tegn

background image

Manglende tegn

Merk

Hvis du ikke kan løse problemet ved å følge disse trinnene, må du ta kontakt med en HP-autorisert
forhandler eller servicerepresentant.

Tonernivået er lavt. Se

Bytte skriverkassetten

hvis du vil vite

mer.

Det kan hende at utskriftsmaterialet ikke oppfyller
Hewlett-Packards spesifikasjoner for utskriftsmateriale
(materialet kan for eksempel være for fuktig eller for grovt).
Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Hvis hele siden er lys, er innstillingen for utskriftstetthet for lys,
eller EconoMode kan være aktivert. Juster utskriftstettheten og
deaktiver EconoMode i skriveregenskapene. Se

Spare toner

hvis du vil vite mer.

Det kan hende at utskriftsmaterialet ikke oppfyller
Hewlett-Packards spesifikasjoner for utskriftsmateriale
(materialet kan for eksempel være for fuktig eller for grovt).
Se

Spesifikasjoner for utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Det kan være at skriveren må renses. Se

Rengjøre skriveren

eller

Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale

for

instruksjoner.

Ett enkelt ark med utskriftsmateriale kan være defekt. Prøv å
skrive ut jobben på nytt.

Fuktighetsinnholdet i utskriftsmaterialet er ujevnt fordelt, eller
utskriftsmaterialet har fuktige flekker på overflaten. Prøv å skrive
ut med et nytt utskriftsmateriale. Se

Spesifikasjoner for

utskriftsmateriale

hvis du vil vite mer.

Utskriftsmaterialet er dårlig. Produksjonsprosessene kan føre til
at enkelte områder avviser toner. Forsøk en annen type eller et
annet merke utskriftsmateriale.

Skriverkassetten kan være ødelagt. Se

Bytte skriverkassetten

hvis du vil vite mer.

background image

NOWW

Forbedre utskriftskvaliteten 67