HP LaserJet 1015 Printer - Problemer med skriverprogramvaren

background image

Problemer med skriverprogramvaren

Gå tilbake til

Finne løsningen

.

Problemer med skriverprogramvaren

Problem

Løsning

En skriverdriver for HP LaserJet
1010-serien vises ikke
i Skriver-mappen.

Installer skriverprogramvaren på nytt. På oppgavelinjen
i Windows klikker du på Start, Programmer og HP LaserJet
1010
, og deretter klikker du på Avinstaller. Koble
strømledningen fra skriveren. Installer skriverprogramvaren fra
CD-ROMen. Koble strømledningen til skriveren igjen.

Merk

Lukk alle åpne programmer. Hvis du skal lukke et program som
har et ikon i systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og
velger Lukk eller Deaktiver.

Prøv å koble USB-kabelen til en annen USB-port på
datamaskinen.

Hvis du prøver å skrive ut til en delt skriver, går du til
oppgavelinjen i Windows og klikker på Start og velger
Innstillinger og Skrivere. Dobbeltklikk på Legg til skriver.
Følg instruksjonene i skriverveiviseren.

En feilmelding vises under
programvareinstalleringen

Installer skriverprogramvaren på nytt. På oppgavelinjen
i Windows klikker du på Start, Programmer og HP LaserJet
1010
, og deretter klikker du på Avinstaller. Koble
strømledningen fra skriveren. Installer skriverprogramvaren fra
CD-ROMen. Koble strømledningen til skriveren igjen.

Merk

Lukk alle åpne programmer. Hvis du skal lukke et program som
har et ikon i systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og
velger Lukk eller Deaktiver.

Kontroller hvor mye ledig plass du har på harddisken du skal
installere skriverprogramvaren på. Frigjør eventuelt så mye
plass som du kan, og installer skriverprogramvaren på nytt.

Hvis det er nødvendig, må du kjøre Diskdefragmentering og
installere skriverprogramvaren på nytt.

Skriveren er i Klar-modus, men
ingenting skrives ut

Installer skriverprogramvaren på nytt. På oppgavelinjen
i Windows klikker du på Start, Programmer og HP LaserJet
1010
, og deretter klikker du på Avinstaller. Koble
strømledningen fra skriveren. Installer skriverprogramvaren fra
CD-ROMen. Koble strømledningen til skriveren igjen.

Merk

Lukk alle åpne programmer. Hvis du skal lukke et program som
har et ikon i systemstatusfeltet, høyreklikker du på ikonet og
velger Lukk eller Deaktiver.

background image

66 Kapittel 6

NOWW