HP LaserJet 1015 Printer - Rengjøre matervalsen

background image

Rengjøre matervalsen

Hvis du heller vil rengjøre matervalsen enn å bytte den, kan du følge disse instruksjonene:

Fjern matervalsen som beskrevet i trinn 1-5 i

Bytte matervalsen

.

1

Fukt en klut som ikke loer, i isopropylalkohol, og skrubb valsen.

ADVARSEL!

Alkohol er brennbart. Hold alkoholen og kluten unna åpen ild. Før du lukker skriveren og kobler til
strømledningen, må alkoholen ha tørket helt.

2

Bruk en tørr klut som ikke loer, og tørk matervalsen for å fjerne skitt som har løsnet.

3

La matervalsen tørke helt før du setter den inn i skriveren igjen (se trinn 6-9 under

Bytte

matervalsen

).

background image

74 Kapittel 6

NOWW