HP LaserJet 1015 Printer - Utskrevet side er forskjellig fra det som ble vist på skjermen

background image

Utskrevet side er forskjellig fra det som ble vist på skjermen

Velg emnet som best beskriver problemet:

Uleselig, feil eller ufullstendig tekst

Grafikk eller tekst mangler, eller sidene er blanke

Sideformat er forskjellig fra andre skrivere

Grafikkvalitet

Gå tilbake til

Finne løsningen

.

Problemer med utskrift

Problem

Løsning

Uleselig, feil eller ufullstendig tekst

USB- eller parallellkabelen kan være løs eller defekt. Prøv følgende:

Prøv å skrive ut en jobb som du vet virker.

Hvis mulig, kan du koble USB- eller parallellkabelen og skriveren
til en annen datamaskin og prøve å skrive ut en jobb som du vet
virker.

Trekk ut strømledningen, koble fra USB- eller parallellkabelen
i begge ender og koble den så til igjen, og sett inn igjen
strømledningen.

OBS!

Før du kobler kabelen til skriveren, skal du alltid koble fra
strømledningen til skriveren. Hvis ikke kan skriveren bli ødelagt.

Det kan være at feil skriverdriver ble valgt når programvaren ble
installert. Pass på at du velger riktig driver i skriveregenskapene.

Det kan være et problem med programmet. Prøv å skrive ut fra et
annet program.

Grafikk eller tekst mangler,
eller sidene er blanke

Kontroller at filen ikke inneholder blanke sider.

Det kan sitte igjen forseglingstape i skriverkassetten. Ta ut
skriverkassetten, og trekk ut forseglingstapen. Sett inn igjen
skriverkassetten. Se

Bytte skriverkassetten

for instruksjoner.

Grafikkinnstillingene i skriveregenskapene passer kanskje ikke for
den aktuelle utskriftsjobben. Prøv en annen grafikkinnstilling
i skriveregenskapene. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil

vite mer.

Sideformat er forskjellig fra andre
skrivere

Hvis dokumentet ble laget med en gammel skriverdriver, eller en
skriverdriver av forskjellig type, eller hvis innstillingene for
skriveregenskaper i programvaren er forskjellige, kan sideformatet
endres når du prøver å skrive ut ved hjelp av den nye skriveren eller
de nye innstillingene. Du kan unngå dette problemet ved å endre
oppløsning, utskriftsmaterialets størrelse, skriftinnstillinger og andre
innstillinger. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer.

Grafikkvalitet

Grafikkinnstillingene passer kanskje ikke til din utskriftsjobb.
Kontroller grafikkinnstillingene i skriveregenskapene, for eksempel
oppløsning, og juster dem etter behov. Se

Skriveregenskaper (driver)

hvis du vil vite mer.

background image

NOWW

Problemer med skriverprogramvaren 65