HP LaserJet 1015 Printer - Samsvarserklæring

background image

Samsvarserklæring

ifølge ISO/IEC Guide 22 og EN45014

Produsentens navn:

Hewlett-Packard Company

Produsentens adresse:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

erklærer at produktet

Produktnavn:

HP LaserJet 1010-serien

Produktnummer:

Q2460A, Q2461A, Q2462A

ID-nummer

3

BOISB-0207-00

Produktalternativer:

ALLE

er i samsvar med følgende produktspesifikasjoner:

Sikkerhet:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (klasse 1 Laser/LED-produkt)

GB4943:1995

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasse B

1

EN 61000-3-2:1995/A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC-tittel 47 CFR, del 15 klasse B

2

) / ICES-003, 3. utgave

AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

Tilleggsopplysninger:

Produktet overholder herved kravene i EMC-direktivet 89/336/EØF og direktivet om lav spenning, 73/23/EØF,
og bærer derfor CE-merket.

1) Produktet ble testet i en typisk konfigurasjon med Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

2) Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) denne
enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt interferens,
inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
3) Av lovgivningsmessige hensyn er produktet tildelt et ID-nummer. Dette nummeret må ikke forveksles med
markedsføringsnavnet (HP LaserJet 1010) eller produktnumrene (Q2460A, Q2461A, Q2462A).

Boise, Idaho USA

1. april, 2003

KUN for spesielle bestemmelser, ta kontakt med:

Kontakt i Australia:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt i Europa:

Ditt lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor, eller
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen
(Faks: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,
PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015
(Phone: 208-396-6000)

background image

88 Tillegg A

NOWW