HP LaserJet 1015 Printer - Spesifikasjoner

background image

Spesifikasjoner

Skriverspesifikasjoner

Miljøspesifikasjoner

Driftsmiljø

Installer i et støvfritt rom med god ventilasjon.
Skriveren er koblet til et strømuttak:

Temperatur: 10 °C til 32,5 °C (50 °F til 90,5 °F)

Fuktighet: 20–80 % (ingen kondens)

Lagermiljø

Skriveren er koblet fra et strømuttak:

Temperatur: 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)

Fuktighet: 10-80 % (ingen kondens)

Akustisk emisjon

1

Fastsatt ifølge ISO 9296

HP LaserJet 1010

Lydstyrkenivå

Utskrift (12 spm): L

WAd

PowerSave: praktisk talt ikke hørbar

Lydstyrkenivå
på ca. 1 m avstand

Utskrift (12 spm): L

WAd

PowerSave: praktisk talt ikke hørbar

HP LaserJet 1012

Lydstyrkenivå

Utskrift (14 spm): L

WAd

PowerSave: praktisk talt ikke hørbar

Lydstyrkenivå
på ca. 1 m avstand

Utskrift (14 spm): L

WAd

PowerSave: praktisk talt ikke hørbar

HP LaserJet 1015

Lydstyrkenivå

Utskrift (14 spm): L

WAd

PowerSave: praktisk talt ikke hørbar

Lydstyrkenivå
på ca. 1 m avstand

Utskrift (14 spm): L

WAd

PowerSave: praktisk talt ikke hørbar

= < 6,2 bel (A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 bel (A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 bel (A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 bel (A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 bel (A) [< 62 dB (A)]

= < 6,2 bel (A) [< 62 dB (A)]

background image

NOWW

Spesifikasjoner 81

Elektriske spesifikasjoner

1

Advarsel! Strømkravene er basert på landet/regionen der skriveren er solgt. Ikke endre på
driftsspenninger, da dette kan skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.

HP LaserJet 1010

Strømkrav

110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

eller

220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Strømforbruk

Under klar-tilstand og PowerSave*: 2 W
* Instant on-varmeelementteknologi

Av: 0 W

Minste anbefalte effektkapasitet
for vanlig produkt

3,5 A ved 115 V

2,0 A ved 230 V

HP LaserJet 1012

Strømkrav

110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

eller

220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Strømforbruk

Under klar-tilstand og PowerSave*: 2 W
* Instant on-varmeelementteknologi

Av: 0 W

Minste anbefalte effektkapasitet
for vanlig produkt

3,5 A ved 115 V

2,0 A ved 230 V

HP LaserJet 1015

Strømkrav

110-127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

eller

220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Strømforbruk

Under klar-tilstand og PowerSave*: 2 W
* Instant on-varmeelementteknologi

Av: 0 W

Minste anbefalte effektkapasitet
for vanlig produkt

3,5 A ved 115 V

2,0 A ved 230 V

Skriverspesifikasjoner (forts.)

Ved utskrift (12 spm): 250 W (gjennomsnitt)

Ved utskrift (14 spm): 250 W (gjennomsnitt)

Ved utskrift (14 spm): 250 W (gjennomsnitt)

background image

82 Tillegg A

NOWW

Fysiske spesifikasjoner

Dimensjoner

Bredde: 370 mm (14,6 tommer)

Dybde: 230 mm (9,1 tommer)

Høyde: 208 mm (8,2 tommer)

Vekt (med kassett)

5,9 kg

Skriverens kapasitet og klassifisering

Utskriftshastighet

12 spm for A4-papir (HP LaserJet 1010-modellen)

14 spm for A4-papir (HP LaserJet 1012- og 1015-modellene)

Første side skrives ut på mindre enn 8 sekunder

Kapasitet i hovedpapirskuffen

150 ark med vanlig 75 g/m

2

-papir (20 pund) eller opptil 15 konvolutter

Kapasitet i prioritetsmatespor

10 ark med vanlig 75 g/m

2

-papir (20 pund) eller 1 konvolutt

Kapasitet i utskuffen

125 ark med vanlig 75 g/m

2

-papir (20 pund)

Minimum papirformat

76 x 127 mm (3 x 5 tommer)

Maksimum papirformat

216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)

Utskriftsmaterialets vekt

opptil 163 g/m

2

(90 lb kartotekkort eller 43 lb Bond)

Standardminne

8 MB RAM

Utskriftsoppløsning

HP LaserJet 1010

HP LaserJet 1012 og 1015

600 x 600 dpi med HP Resolution Enhancement-teknologi (REt)

1200 dpi effektiv utskriftskvalitet [600 x 600 x 2 dpi med HP Resolution

Enhancement-teknologi (REt)]

Arbeidssyklus

7000 enkeltsidige sider per måned (maksimum)

PCL

Level 5e (HP LaserJet 1015-skriver)

Porter

USB

Kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonen

Parallell
(HP LaserJet 1015-skriver)

IEEE 1284-nivå 2-enhet med IEEE 1284-B-stikkontakt

Sett vertsmaskinen til ECP

Skriverspesifikasjoner (forts.)

background image

NOWW

FCC-overensstemmelse 83