HP LaserJet 1015 Printer - C Garanti og lisens

background image

Garanti og lisens

Dette tillegget inneholder informasjon om følgende emner:

Lisensavtale for Hewlett-Packard-programvare

Hewlett-Packards begrensede garanti

Begrenset garanti for skriverkassettens varighet

Maskinvareservice

Utvidet garanti

Retningslinjer for nedpakking av skriveren

Slik kontakter du HP

background image

100 Tillegg C

NOWW