HP LaserJet 1015 Printer - Retningslinjer for nedpakking av skriveren

background image

Retningslinjer for nedpakking av skriveren

Følg retningslinjene nedenfor når du pakker ned skriveren:

Legg eventuelt med utskriftseksempler og 5 til 10 ark eller annet utskriftsmateriale som ikke er
skrevet ut på riktig måte.

Ta ut og behold eventuelle ledninger, skuffer og ekstrautstyr som er installert i skriveren.

Ta ut og behold skriverkassetten.

OBS!

For å unngå skade på skriverkassetten bør du oppbevare den i originalinnpakningen eller på et sted
hvor den ikke utsettes for lys.

Bruk originalesken og den opprinnelige emballasjen, hvis mulig. Transportskade som følge av
mangelfull pakking er kundens ansvar
. Hvis du har kastet skriveremballasjen, kan du ta
kontakt med et lokalt fraktfirma. De kan hjelpe deg med å pakke ned skriveren.

Legg ved et utfylt eksemplar av serviceskjemaet.

Hewlett-Packard anbefaler at kunden transportforsikrer utstyret.

background image

106 Tillegg C

NOWW