HP LaserJet 1015 Printer - Stikkord

background image

Stikkord 109

Stikkord

A

av/på-bryter 6
Avbryt jobb-knapp 5
avbryte en utskriftsjobb 36

B

blanke sider 64
brevhode, skrive ut 26
bytte

matervalse 74
skillepute 77

D

deksel

skriverkassett 5, 10

demonstrasjonsside 50
Dokumentasjon, kategori (HP Verktøykasse) 54

E

EconoMode 38
egendefinert utskriftsmateriale, skrive ut 27
elektronisk hjelp, skriveregenskaper 14
Energy Star 84
etiketter

retningslinjer for bruk 95
skrive ut 22

F

fastkjøringer

fjerne 70
fjerne en fastkjørt side 71
vanlige områder der utskriftsmateriale kjører seg fast 70

FCC-overensstemmelse 83
feil, programvare 65
feilsøke

blanke sider 64
bretter 69
bølge 68
demonstrasjonsside 58
dårlig grafikkvalitet 64
grå bakgrunn 67
HP Verktøykasse 51
Klar-lampe 58
kommunikasjon mellom skriver og datamaskin 59
konfigurasjonsside, skrive ut 50
kontakt HPs kundestøtte 59
kontur av tonerspredning 69
krølle 68
loddrette gjentatte merker 68
loddrette streker 67
lys eller blek utskrift 66
løs toner 67
løsninger 58
manglende grafikk eller tekst 64
manglende tegn 66
misformede tegn 68
problemer med papirhåndtering 62
problemer med skriverprogramvaren 65
sideskjevhet 68
skriveroppsett 58

skrukker 69
tonerflekker 66
tonersøl 67
ufullstendig tekst 64
uleselig tekst 64
utskrift og forventet resultat 59
utskriften avviker fra siden på skjermen 64
utskriftskvalitet 59

fjerne en fastkjørt side 71
fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 70
flere sider, skrive ut på ett papirark 31
forbedre utskriftskvaliteten 66
forventet varighet, skriverkassett 42
funksjoner 4

hastighet 4
kvalitet 4
profesjonell kvalitet 4
spar penger 4

G

garanti

HPs begrensede garanti 101
skriverkassett 102
utvidet 104

grafikk

dårlig kvalitet 64
manglende 64

H

hefter, skrive ut 34
HMS-datablad (MSDS) 86
hovedpapirskuff 5, 8

legge i 21

HP Verktøykasse

Dokumentasjon, kategori 54
Problemløsing, kategori 53
skriverinnstillinger 55
Status, kategori 53
Varsler, kategori 54
vise 51

I

informasjon, koblinger til utvalgte emner 2
informasjonssider, skrive ut 50
innskuff

hoved 5, 8
legge i hovedpapirskuff 21
legge papir i prioritetspapirskuff 21
prioritet 5, 8

innstillinger

endre bare for gjeldende program 13
endre standardinnstillinger for Windows 98, 2000 og ME 13
endre standardinnstillinger for Windows XP 13
utskriftskvalitet 37

K

kabel

parallell 16
USB 16

kassetter som ikke er produsert av HP 40

background image

110 Stikkord

NOWW

Klar-lampe 5
knapp

Avbryt jobb 5
Start 5

koblinger til brukerhåndboken 2
konfigurasjon

HP LaserJet 1010 3
HP LaserJet 1012 3
HP LaserJet 1015 3

konfigurasjonsrapport 50
kontakte HP 106
kontrollpanel 7
konvolutter

retningslinjer for bruk 96
skrive ut flere konvolutter 24
skrive ut på én konvolutt 23

kort

retningslinjer for bruk 97
skrive ut 27

kundestøtte, nettsteder 2

L

lamper

Klar 5
Obs! 5
Start 5
statuslampemønstre 60

legge i utskriftsmateriale

hovedpapirskuff 21
prioritetspapirskuff 21

lisens, programvare 100

M

manglende grafikk 64
manglende tekst 64
manuell tosidig utskrift (skrive ut på begge sider av papiret) 32
maskinvareservice og -reparasjon 103
matervalse

bytte 74
rengjøre 73

mediebaner

hovedpapirskuff 8
papirskinner 8
prioritetspapirskuff 8
utskuff 9

miljø

spesifikasjoner 80

miljømessig produktforvaltning 84

N

nedskalering

Windows 31

O

Obs!-lampe 5
operativsystemer som støttes 11
oppløsning, innstillinger 37
oversikt, skriver 5

P

pakke ned skriveren 105
papir

problemer og løsninger 94
retningslinjer for bruk 94
velge 18

papirskinner 8
parallellkabel, koble til 16

parallellport 6
port

parallell 6
USB 6

prioritetspapirskuff 5, 8

legge i 21

problemer med papirhåndtering 62
Problemløsing, kategori (HP Verktøykasse) 53
programvare

installere 11
lisensavtale 100
nettsteder for nedlasting 2
operativsystemer som støttes 11
problemer 65
skriverdrivere, Macintosh 15

Publikasjonsnummer ii

R

rapporter, skrive ut 50
rekvisita, bestille 107
rengjøre

bane for utskriftsmateriale 48
matervalse 73
skriver 46
skriverkassettens område 46

reparasjoner

kontakte HP 106
maskinvare 103

resirkulering

HPs miljøprogram for retur av utskriftsrekvisita 84
sende skriverkassetter 85

S

service

kontakte HP 106
maskinvare 103

sider for skriverinformasjon

demonstrasjonsside 50
konfigurasjonsrapport 50

skillepute

bytte 77
finne 6

skinner, utskriftsmateriale 8
skjemaer, skrive ut 26
skrive ut

avbryte en utskriftsjobb 36
brevhode 26
demonstrasjonsside 50
egendefinert utskriftsmateriale 27
etiketter 22
flere konvolutter 24
flere sider på ett papirark 31
hefter 34
konfigurasjonsrapport 50
konvolutter 23
kort 27
nedskalering 31
på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift) 32
skjemaer, ferdigtrykte 26
transparenter 22
vannmerker 30

background image

NOWW

Stikkord 111

skriver

funksjoner 4
kontrollpanel 7
oversikt 5
pakke ned 105
papirskinner 8
programvare 11
programvareproblemer 65
rengjøre 46
spesifikasjoner 80
tilkoblinger 16

skriverdriver

installere 11
Macintosh 15

skriverdrivere

nettsteder for nedlasting 2

skriveregenskaper

elektronisk hjelp 14
tilgang til 13

skriverinnstillinger

HP Verktøykasse 55

skriverkassett

bruke kassetter som ikker er produsert av HP 40
bytte 44
deksel 5, 10
garanti 102
oppbevare 41
rengjøre skriverkassettens område 46
sende til resirkulering 85
tilgang 10
varighet, forventet 42

skuff

hovedskuff 5
prioritetskuff 5

skuffdeksel 5
spare toner 43
spesielle bestemmelser

EMI-bestemmelse for Korea 88
Kanadiske DOC-bestemmelser 88
laserbestemmelser for Finland 89
lasersikkerhetserklæring 88
samsvarserklæring 87

spesifikasjoner 80

akustikk 80
elektriske 81
fysiske 82
kapasitet og klassifisering 82
miljø 80
porter 82
utskriftsmateriale 92

standardinnstillinger

utskriftskvalitet 37

Start-knapp 5
Start-lampe 5
Status, kategori (HP Verktøykasse) 53
statuslampemønstre 60
støttede størrelser av utskriftsmateriale 93

T

tekst

manglende 64
uleselig 64

tilgang, skriverkassett 10

toner

bytte skriverkassetten 44
flekker 66
kontur av spredning 69
lite toner 66
løs toner 67
oppbevare skriverkassetter 41
rengjøre skriverkassettens område 46
skriverkassettdeksel 5
spare 43
søl 67
åpne skriverkassettdekselet 10

tosidig utskrift 32
transparenter

retningslinjer for bruk 95
skrive ut 22

tykt utskriftsmateriale, retningslinjer for bruk 97
typer utskriftsmateriale 21

U

uleselig tekst 64
USB-kabel, koble til 16
USB-port 6
utskiftbare deler, bestille 108
utskriftsinnstillinger, endre 14
utskriftskvalitet

bretter 69
bølge 68
EconoMode 38
grå bakgrunn 67
innstillinger 37
kontur av tonerspredning 69
krølle 68
loddrette gjentatte merker 68
loddrette streker 67
lys eller blek utskrift 66
løs toner 67
manglende tegn 66
misformede tegn 68
sideskjevhet 68
skrukker 69
tonerflekker 66
tonersøl 67

utskriftsmateriale

fjerne en fastkjørt side 71
fjerne fastkjørt utskriftsmateriale 70
legge i 21
rengjøre banen for utskriftsmateriale 48
retningslinjer for bruk 94
skrive ut på egendefinert utskriftsmateriale 27
spesifikasjoner 92
støttede størrelser 93
typer som bør unngås 19
typer som kan skade skriveren 19
ulike typer 21
vanlige fastkjøringsområder 70
velge 18

utskuff 5, 9
utvidet garanti 104

V

vannmerker, skrive ut 30
Varsler, kategori (HP Verktøykasse) 54
velge papir og annet utskriftsmateriale 18

W

Web-basert kundestøtte 2

background image

112 Stikkord

NOWW

background image
background image

*Q2460-90921*

*Q2460-90921*

Q2460-90921

www.hp.com

copyright © 2003
Hewlett-Packard Company