Pomoc usługi HP LaserJet 1015 Printer

background image

instrukcja
obsługi

Drukarka serii

hp LaserJet

1010 1012 1015

background image
background image

Drukarka serii
HP LaserJet 1010
HP LaserJet 1012
HP LaserJet 1015

instrukcja obsługi

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Prawa autorskie

Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2003

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się
wykonywania reprodukcji, adaptacji i przekładów
bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
z wyjątkiem przypadków, przewidzianych
w ustawie o prawach autorskich.

Użytkownik drukarki Hewlett-Packard, do której
odnosi się ta instrukcja obsługi jest upoważniony
do: a) wydrukowania kopii tej instrukcji obsługi do
celów OSOBISTYCH, WEWNĘTRZNYCH lub
FIRMOWYCH pod warunkiem, że kopie nie będą
przedmiotem sprzedaży, odsprzedaży ani nie
będą dystrybuowane; b) umieszczenia
elektronicznej wersji tej instrukcji na serwerze
sieciowym pod warunkiem, że dostęp do niej
ograniczony będzie do użytkowników drukarki,
do której odnosi się instrukcja, korzystających
z drukarki w celach OSOBISTYCH
i WEWNĘTRZNYCH.

Numer katalogowy: Q2460-90922

Gwarancja

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Hewlett-Packard nie udziela żadnych
gwarancji w odniesieniu do zawartych tu
informacji.

FIRMA HEWLETT-PACKARD
W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA DOMNIEMANE
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.

Firma Hewlett-Packard nie przyjmuje
odpowiedzialności za żadne bezpośrednie,
pośrednie, przypadkowe, wtórne ani innego
rodzaju szkody powstałe w związku
z udostępnieniem lub korzystaniem z niniejszych
informacji.

Znaki towarowe

Microsoft®, Windows® i Windows NT® są
zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation.

Energy Star® oraz logo Energy Star® są
zarejestrowanymi w USA znakami Amerykańskiej
Agencji Ochrony Środowiska EPA.

Netscape jest znakiem towarowym firmy
Netscape Communications Corporation w USA.

Wszystkie pozostałe produkty wymienione w
niniejszej instrukcji obsługi mogą być znakami
towarowymi odpowiednich firm.

Edition 2, 9/2003

background image

PLWW