HP LaserJet 1015 Printer - Drzwiczki kasety z tonerem

background image

Drzwiczki kasety z tonerem

Drzwiczki kasety z tonerem znajdują się na górnej części drukarki. Należy je odtworzyć, aby uzyskać
dostęp do kasety z tonerem, wyciągnąć zacięty papier lub oczyścić drukarkę. Aby otworzyć drzwiczki
kasety z tonerem, należy wsunąć palec wskazujący do zagłębienia znajdujacego się w prawej części
drzwiczek i pociągnąć drzwiczki do góry.

background image

PLWW

Oprogramowanie drukarki 11