HP LaserJet 1015 Printer - hp LaserJet 1012

background image

hp LaserJet 1012

14 stron/min dla A4

8 sekund na wydrukowanie pierwszej strony

faktyczna jakość wydruku 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi przy użyciu Systemu podwyższania
rozdzielczości (REt)] HP

pojemność 150 arkuszy papieru

pozioma ścieżka wydruku

gniazdo szybkiego podawania

8 MB pamięci RAM

USB (zgodny z parametrami USB 2.0)

hostowy sterownik