HP LaserJet 1015 Printer - Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

background image

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

Dostęp do sterownika drukarki (Mac OS 9.x)

1

W menu Apple (Jabłko) wybierz opcję Wybieracz.

2

Kliknij ikonę hp LaserJet vx.x w lewej górnej części okna dialogowego Wybieracz.

3

Wykonaj jedną z poniższych czynności, w zależności od sposobu połączenia drukarki z komputerem.

USB: Przejdź do punktu 4.

AppleTalk: Wybierz właściwą Strefę AppleTalk dla drukarki w lewej dolnej części okna

dialogowego Wybieracz

4

Kliknij nazwę drukarki hp LaserJet 1010 z prawej strony okna dialogowego Wybieracz.

5

Zamknij Wybieracz.

Dostęp do sterownika drukarki (Mac OS X wersja 10.x)

1

Kliknij ikonę dysku twardego na pulpicie.

2

Kliknij Applications (Aplikacje), a następnie Utilities (Narzędzia).

3

Kliknij Print Center (Centrum wydruku).

4

Kliknij Add Printer (Dodaj drukarkę). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Add Printer List (Dodaj
listę drukarek).

5

Z górnego menu wybierz USB lub AppleTalk.

Uwaga

W przypadku korzystania z połączenia AppleTalk może również zajść konieczność wybrania właściwej strefy
z drugiej listy menu.

6

Z listy drukarek wybierz nazwę swojej drukarki.

7

Kliknij Add (Dodaj).

background image

16 Rozdział 1

PLWW