HP LaserJet 1015 Printer - Instalacja oprogramowania drukarki

background image

Instalacja oprogramowania drukarki

Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows 95

Do zainstalowania oprogramowania drukarki w systemie Windows 95 należy użyć Kreatora dodawania
drukarki.

1

Kliknij przycisk Start i wskaż Ustawienia.

2

Kliknij Drukarki.

3

Kliknij dwukrotnie Dodaj drukarkę, a następnie kliknij Dalej.

4

Zaznacz opcję Drukarka lokalna i kliknij przycisk Dalej.

5

Kliknij Z dysku.

6

Kliknij Przeglądaj i wybierz odpowiednią literę oznaczającą stację CD-ROM.

7

Kliknij dwukrotnie katalog odpowiadający językowi, jaki chcesz wybrać.

8

Kliknij dwukrotnie folder Sterowniki.

9

Kliknij dwukrotnie folder Win9X_ME.

10 Kliknij dwukrotnie folder sterownika PCL 5e.

11 Kliknij i zaznacz plik hp1300w5.inf.

12 Kliknij OK w celu zakończenia instalacji sterownika. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

background image

12 Rozdział 1

PLWW

Instalacja sterownika drukarki w systemie Windows NT 4.0

Do zainstalowania oprogramowania drukarki w systemie Windows NT 4.0 należy użyć Kreatora dodawania
drukarki.

1

Kliknij przycisk Start i wskaż Ustawienia.

2

Kliknij Drukarki.

3

Kliknij dwukrotnie Dodaj drukarkę, a następnie kliknij Dalej.

4

Kliknij Mój komputer, a następnie Dalej.

5

Wybierz odpowiedni port i kliknij Dalej.

Uwaga

W przypadku wybrania drukarki lokalnej, portem będzie LPT1.

6

Kliknij Z dysku.

7

Kliknij Przeglądaj i wybierz odpowiednią literę oznaczającą stację CD-ROM. Jeśli na rozwijanej
liście brakuje litery napędu CD-ROM, wpisz odpowiednią literę, a po niej dwukropek i ukośnik.
Na przykład

E:/

8

Kliknij dwukrotnie katalog odpowiadający wybranemu językowi.

9

Kliknij dwukrotnie folder Drivers.

10 Kliknij dwukrotnie folder WinNT.

11 Kliknij dwukrotnie folder sterownika PCL 5e.

12 Plik hp1300m5.inf powinien być zaznaczony. Jeśli nie, kliknij i zaznacz go.

13 Kliknij Otwórz.

14 W oknie dialogowym Zainstaluj z dysku kliknij OK.

15 Kliknij przycisk Dalej.

16 Wybierz nazwę drukarki (opcjonalnie) i domyślne opcje drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

17 Określ, czy drukarka będzie udostępniana i kliknij Dalej.

18 Wybierz Tak, wydrukuj stronę testową i kliknij Zakończ, aby zakończyć proces instalacji.

Instalacja oprogramowania drukarki w pozostałych systemach operacyjnych

Włóż płytę CD dostarczoną wraz z drukarką do napędu CD-ROM komputera. Postępuj zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami.

background image

PLWW

Oprogramowanie drukarki 13