HP LaserJet 1015 Printer - Priorytet ustawień drukowania

background image

Priorytet ustawień drukowania

Istnieją trzy sposoby zmiany ustawień drukowania dla tej drukarki: w aplikacji, w sterowniku drukarki
i w przyborniku HP. Priorytet zmian w ustawieniach drukowania zależy od miejsca ich dokonania:

Zmiany dokonane w aplikacji wykorzystywanej do drukowania zastępują wszelkie inne zmiany.
W ramach aplikacji, zmiany dokonane w oknie dialogowym Ustawienia strony zastępują zmiany
w oknie dialogowym Drukuj.

Zmiany dokonane w sterowniku drukarki (okno dialogowe Właściwości drukarki) zastępują ustawienia
wprowadzone w przyborniku HP. Zmiany w sterowniku drukarki nie zastępują ustawień w aplikacji.

Zmiany dokonane w przyborniku HP mają najniższy priorytet.

Jeśli dane ustawienie drukowania można zmienić na więcej niż jeden z powyższych sposobów, należy
użyć metody o najwyższym priorytecie.