HP LaserJet 1015 Printer - Właściwości drukarki (sterownik)

background image

Właściwości drukarki (sterownik)

Właściwości drukarki określają sposób jej pracy. Użytkownik może odpowiednio zmienić ustawienia
domyślne, takie jak format i rodzaj materiałów, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (druk N-up),
rozdzielczość i drukowanie znaków wodnych. Dostęp do właściwości drukarki można uzyskać na kilka
sposobów:

Poprzez aplikację wykorzystywaną w danej chwili do drukowania. Zmiany ustawień dotyczyć będą
wówczas tylko tej aplikacji.

Poprzez system operacyjny Windows

®

. Zmiana ustawień dotyczyć będzie wszystkich

przyszłych wydruków.

Uwaga

Ponieważ w wielu aplikacjach stosowane są różne sposoby dostępu do właściwości drukarki, następująca
sekcja zawiera opis najbardziej typowych sposobów używanych w systemach Windows 98, 2000,
Millennium i Windows XP.

Zmiana ustawień tylko dla bieżącej aplikacji

Uwaga

Chociaż poszczególne kroki mogą się różnić w zależności od aplikacji, metoda ta jest najczęściej stosowana.

1

W menu Plik aplikacji kliknij Drukuj.

2

W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Właściwości.

3

Zmień ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana ustawień domyślnych dla wszystkich przyszłych wydruków w systemach
Windows 98, 2000 i Millennium

1

W zasobniku systemowym Windows kliknij przycisk Start, Ustawienia, a następnie Drukarki.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki HP LaserJet 1010.

3

Kliknij Właściwości (w systemie Windows 2000 możesz również kliknąć Preferencje drukowania).

4

Zmień ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

W systemie Windows 2000 wiele opcji dostępnych jest w menu Preferencje drukowania.

Zmiana ustawień domyślnych dla wszystkich przyszłych wydruków w systemie
Windows XP

1

W zasobniku systemowym Windows kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania.

2

Dwukrotnie kliknij ikonę Drukarki i inny sprzęt.

3

Kliknij Drukarki i faksy.

4

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę HP LaserJet 1010.

5

Kliknij Właściwości lub Preferencje drukowania.

6

Zmień ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

background image

14 Rozdział 1

PLWW