HP LaserJet 1015 Printer - Panel sterowania drukarki

background image

Panel sterowania drukarki

Panel sterowania drukarki jest wyposażony w trzy kontrolki i dwa przyciski. Kontrolki świecą w sposób
sygnalizujący stan drukarki.

1

Kontrolka Uwaga: Oznacza, że podajnik drukarki jest pusty, drzwiczki kasety z tonerem są otwarte,
kasety nie ma w drukarce lub wystąpiły inne błędy.

2

Kontrolka Gotowe: Oznacza, że drukarka jest gotowa do druku.

3

GPrzycisk i kontrolka Start: W celu wydrukowania strony pokazowej lub kontynuacji wydruku
w ręcznym trybie pracy, naciśnij i zwolnij przycisk Start. Aby wydrukować stronę konfiguracji, naciśnij
przycisk Start i przytrzymaj go przez 5 sekund.

4

Przycisk Anulowanie zlecenia: Aby anulować zlecenie podczas przetwarzania danych przez
drukarkę, należy nacisnąć przycisk Anulowanie zlecenia.

Uwaga

Opis konfiguracji sygnałów świetlnych znajduje się w rozdziale

Kontrolki sygnalizacyjne stanu drukarki

.

1

2

3

4

background image

8 Rozdział 1

PLWW