HP LaserJet 1015 Printer - Łącza dostępu poprzez sieć WWW do sterowników, oprogramowania i pomocy technicznej

background image

Łącza dostępu poprzez sieć WWW do sterowników, oprogramowania
i pomocy technicznej

Aby uzyskać pomoc od firmy HP, użyj jednego z poniższych łączy:

W USA:

http://www.hp.com/support/lj1010

W pozostałych krajach/regionach:

http://www.hp.com