HP LaserJet 1015 Printer - Gdzie można znaleźć więcej informacji

background image

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM: Dokładne informacje dotyczące używania i diagnozowania
drukarki. Dostępne na dysku CD ROM dostarczonym wraz z drukarką.

Pomoc podręczna: Informacje o opcjach drukarki dostępnych ze sterownika. Aby wyświetlić plik
pomocy, należy wejść do pomocy ekranowej poprzez sterownik drukarki.

Instrukcja obsługi w formacie HTML (elektroniczna): Dokładne informacje dotyczące używania
i diagnozowania drukarki. Informacje te są dostępne pod adresem:

http://www.hp.com/support/lj1010

. Po połączeniu się należy wybrać opcję Manuals.

background image

PLWW

Konfiguracje drukarek 3