HP LaserJet 1015 Printer - 2 Materiały

background image

Materiały

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Wybór papieru i innych materiałów

Wkładanie materiałów

Drukowanie na foliach i nalepkach

Drukowanie na kopertach

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach

Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie i na kartonie

background image

18 Rozdział 2

PLWW