HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie na foliach i nalepkach

background image

Drukowanie na foliach i nalepkach

Należy używać tylko takich folii i nalepek, które są zalecane do użytku w drukarkach laserowych, takich jak
folie HP i nalepki HP LaserJet. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Specyfikacje materiałów

stosowanych w drukarce

.

PRZESTROGA

Obejrzyj materiały w celu upewnienia się, czy nie są pomarszczone lub pozawijane i czy nie mają porwanych
brzegów lub brakujących nalepek.