HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie na jednej kopercie

background image

Drukowanie na jednej kopercie

Należy używać tylko kopert zalecanych dla drukarek laserowych. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce

.

Uwaga

Do drukowania na jednej kopercie użyj podajnika do szybkiego podawania. W przypadku ich większej liczby
użyj głównego podajnika.

1

Przed włożeniem kopert rozsuń prowadnice materiałów na szerokość nieco większą od szerokości
kopert.

Uwaga

Jeżeli na krótszym brzegu koperty jest skrzydełko, podawaj kopertę do drukarki tym brzegiem.

2

Włóż kopertę do podajnika w taki sposób, aby strona przeznaczona do drukowania była skierowana
do góry, a górna krawędź leżała wzdłuż lewej prowadnicy.

3

Ustaw prowadnice materiałów w pozycjach odpowiadających szerokości i długości koperty.

4

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

. Na karcie

Papier/Jakość lub Papier (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych sterowników Mac),
wybierz opcję Koperta jako typ materiału.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

background image

24 Rozdział 2

PLWW