HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie na wielu kopertach

background image

Drukowanie na wielu kopertach

Należy używać tylko kopert zalecanych dla drukarek laserowych. Więcej informacji można znaleźć
w rozdziale

Specyfikacje materiałów stosowanych w drukarce

.

Uwaga

Do drukowania na jednej kopercie użyj podajnika do szybkiego podawania. W przypadku ich większej liczby
użyj głównego podajnika.

1

Otwórz pokrywę podajnika.

2

Przed włożeniem kopert rozsuń prowadnice materiałów na szerokość nieco większą od szerokości
kopert.

3

Włóż koperty do podajnika w taki sposób, aby strona przeznaczona do drukowania skierowana była
do góry, a górna krawędź leżała wzdłuż lewej prowadnicy. Możesz włożyć maksymalnie 15 kopert.

Uwaga

Jeżeli na krótszym brzegu kopert są skrzydełka, podawaj koperty do drukarki tym brzegiem.

background image

PLWW

Drukowanie na kopertach 25

4

Ustaw prowadnice materiałów w pozycjach odpowiadających szerokości i długości kopert.

5

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

. Na karcie

Papier/Jakość lub Papier (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych sterowników Mac),
wybierz opcję Koperta jako typ materiału.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

6

Zamknij pokrywę podajnika.

background image

26 Rozdział 2

PLWW

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach