HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie lub na kartonie

background image

Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie lub na kartonie

1

Połóż materiał wąskim brzegiem w kierunku drukarki, stroną do zadrukowania skierowaną
do gór y. Odpowiednio dosuń boczną i tylną prowadnicę materiałów.

2

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

3

Na karcie Papier/Jakość lub Papier (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych sterowników
Mac), wybierz opcję formatu nietypowego. Podaj wymiary materiału.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

4

Wydrukuj dokument.

background image

28 Rozdział 2

PLWW

background image

PLWW

Prace drukarskie 29

3