HP LaserJet 1015 Printer - Specjalne rodzaje materiałów

background image

Specjalne rodzaje materiałów

Folie i nalepki: Folie i nalepki wkładaj do drukarki górną krawędzią stroną do zadrukowania
skierowanąa do góry. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Drukowanie na foliach i nalepkach

.

Koperty wkładaj do drukarki węższą krawędzią, przy której nakleja się znaczek, stroną do
zadrukowania skierowaną do góry. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Drukowanie na

kopertach

.

Papier firmowy lub formularze: Materiały te należy wkładać do drukarki górną krawędzią, stroną do
zadrukowania skierowaną do góry. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Drukowanie na

papierze firmowym lub formularzach

.

Karty i materiały o nietypowych formatach: Materiały te należy wkładać do drukarki węższą
krawędzią, stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie i na kartonie

.

background image

22 Rozdział 2

PLWW