HP LaserJet 1015 Printer - 3 Prace drukarskie

background image

Prace drukarskie

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Drukowanie znaków wodnych

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up).

Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie)

Drukowanie broszur

Anulowanie zadania drukowania

Opis ustawień jakości druku

Tryb EconoMode (oszczędzanie tonera)

background image

30 Rozdział 3

PLWW