HP LaserJet 1015 Printer - Anulowanie zadania drukowania

background image

Anulowanie zadania drukowania

W celu anulowania zadania drukowania naciśnij i zwolnij przycisk Anulowanie zlecenia na panelu
sterowania drukarki.

Jeżeli po anulowaniu zadania kontrolka stanu na panelu sterowania nadal miga, oznacza to, że komputer
kontynuuje wysyłanie zadania do drukarki. W takim przypadku usuń zadanie z kolejki wydruku lub
zaczekaj, aż komputer zakończy przesyłanie danych. Drukarka powróci do stanu gotowości.

background image

PLWW

Opis ustawień jakości druku 37