HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie broszur

background image

Drukowanie broszur

Broszury można drukować na papierze formatu A4, Letter, Legal i Executive.

1

Załaduj papier do głównego podajnika.

2

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

3

Na karcie Wykończenie (Typ papieru/Jakość w przypadku niektórych sterowników Mac) wybierz
opcję Drukuj na obu stronach. Wybierz odpowiednie opcje zszywania, a następnie kliknij OK.
Wydrukuj dokument.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

4

Po wydrukowaniu jednej strony wyjmij pozostały papier z podajnika i odłóż go na bok do czasu
zakończenia wydruku broszury.

5

Zbierz wydrukowane arkusze, obróć je zadrukowaną stroną do dołu i wyprostuj cały stos papieru.

background image

PLWW

Drukowanie broszur 35

6

Ułóż arkusze w podajniku, rozpoczynając od pierwszej strony. Pierwsza strona powinna być
skierowana w dół, dolną krawędzią w kierunku drukarki.

Kliknij Start i poczekaj na wydruk drugiej strony.

7

Złóż i zszyj strony.

background image

36 Rozdział 3

PLWW