HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie)

background image

Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie)

Drukowanie po obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie) wymaga dwukrotnego umieszczenia papier
w drukarce.

Uwaga

Ręczne drukowanie obustronne jest obsługiwane tylko w systemie Windows.

Uwaga

Ręczne drukowanie obustronne może powodować zabrudzenie drukarki i obniżenie jakości druku.
Instrukcje postępowania w przypadku zabrudzenia drukarki można znaleźć w rozdziale

Czyszczenie drukarki

.