HP LaserJet 1015 Printer - Ręczne drukowanie obustronne

background image

Ręczne drukowanie obustronne

1

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2

Na karcie Wykończenie (Typ papieru/Jakość w przypadku niektórych sterowników Mac) wybierz
opcję Drukuj na obu stronach. Wybierz odpowiednie opcje zszywania, a następnie kliknij OK.
Wydrukuj dokument.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

3

Po wydrukowaniu jednej strony wyjmij pozostały papier z podajnika i odłóż go na bok do czasu
zakończenia ręcznego dupleksowania.

background image

PLWW

Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie) 33

4

Zbierz wydrukowane arkusze, obróć je zadrukowaną stroną do dołu i wyprostuj cały stos.

5

Umieść stos w podajniku. Pierwsza strona powinna być skierowana w dół, dolną krawędzią
w kierunku drukarki. Do drukarki włóż z powrotem podajnik do szybkiego podawania materiałów.

Kliknij Start i poczekaj na wydruk drugiej strony.

background image

34 Rozdział 3

PLWW