HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up).

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up).

Użytkownik może wybrać liczbę stron, które drukowane będą na jednym arkuszu papieru. Jeżeli chcesz
wydrukować więcej niż jedną stronę na arkuszu, strony będą zmniejszone i rozmieszczone w kolejności,
w jakiej zostałyby wydrukowane oddzielnie.