HP LaserJet 1015 Printer - Dostęp do funkcji drukowania wielu stron na arkuszu

background image

Dostęp do funkcji drukowania wielu stron na arkuszu

1

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP) w aplikacji
wykorzystywanej do drukowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2

Na karcie Wykończenie (Układ w przypadku niektórych sterowników dla systemu Mac) wybierz
odpowiednią liczbę stron na arkuszu.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

3

Na karcie znajduje się też pole wyboru ramek strony i rozwijane menu do określenia kolejności stron
drukowanych na stronie.

background image

32 Rozdział 3

PLWW