HP LaserJet 1015 Printer - Drukowanie znaków wodnych

background image

Drukowanie znaków wodnych

Opcje znaków wodnych pozwalają na wydrukowanie tekstu “pod” istniejącym dokumentem (w tle).
Na przykład istnieje możliwość umieszczenia dużego szarego napisu Wydruk próbny lub Poufne ukośnie
na pierwszej lub wszystkich stronach dokumentu.

Drukowanie znaków wodnych

1

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP) w aplikacji
wykorzystywanej do drukowania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2

Na karcie Efekty (Znak wodny/Nakładka w przypadku niektórych sterowników dla systemu Mac)
wybierz odpowiedni znak wodny.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

background image

PLWW

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk N-up). 31