HP LaserJet 1015 Printer - Opis ustawień jakości druk

background image

Opis ustawień jakości druku

Ustawienia jakości druku określają jasność wydruku na stronie oraz styl drukowania grafiki. Można je
również wykorzystać do optymalizacji jakości druku na materiałach określonego rodzaju. Więcej informacji
można znaleźć w rozdziale

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów

.

Ustawienia można zmienić w sterowniku drukarki, aby przystosować je do potrzeb wydruku. Dostępne są
następujące ustawienia:

600 dpi: Jest to ustawienie domyślne.

FastRes 1200: To ustawienie jest dostępne dla drukarek serii HP LaserJet 1012 i 1015. Zapewnia
lepszą jakość druku, lecz drukowanie trwa dłużej.

Tryb EconoMode (oszczędzanie tonera): Tekst jest drukowany z użyciem mniejszej ilości tonera.
Opcja ta jest użyteczna w przypadku wydruków próbnych. Można ją włączyć niezależnie od innych
ustawień jakości druku.

1

Otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w Windows 2000 i XP). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

2

Na karcie Papier/Jakość lub Wykończenie (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych
sterowników Mac) wybierz żądaną opcję jakości druku.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

Uwaga

Aby zmienić ustawienia jakości druku dla wszystkich przyszłych wydruków, otwórz okno właściwości drukarki
korzystając z menu Start w zasobniku systemowym Windows. Aby je zmienić tylko na potrzeby bieżącej
aplikacji wykorzystywanej do drukowania, otwórz okno właściwości drukarki za pomocą menu Ustawienia
druku
w tej aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale

Właściwości drukarki (sterownik)

.

background image

38 Rozdział 3

PLWW