HP LaserJet 1015 Printer - Tryb EconoMode (oszczędzanie tonera) 

background image

Tryb EconoMode (oszczędzanie tonera)

Stosowanie trybu EconoMode stanowi doskonały sposób przedłużenia żywotności kaset z tonerem.
W trybie tym zużywana jest znacznie mniejsza ilość tonera niż przy drukowaniu normalnym. Wydruk jest
dużo jaśniejszy, lecz wystarczający do wydruków próbnych czy kontrolnych.

1

Aby włączyć tryb EconoMode, otwórz okno właściwości drukarki (lub preferencji drukowania w
Windows 2000 i XP). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale

Właściwości

drukarki (sterownik)

.

2

Na karcie Papier/Jakość lub Wykończenie (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych
sterowników Mac) zaznacz pole wyboru EconoMode.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
Informacje na temat dostępności funkcji dla tego sterownika można znaleźć w pomocy elektronicznej
dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

Uwaga

Sposób ustawienia trybu EconoMode dla wszystkich przyszłych wydruków opisano w rozdziale

Właściwości

drukarki (sterownik)

.

background image

PLWW

Konserwacja 39

4