HP LaserJet 1015 Printer - 4 Konserwacja

background image

Konserwacja

Niniejszy rozdział zawiera następujące informacje:

Korzystanie z kaset z tonerem firmy HP

Przechowywanie kaset z tonerem

Spodziewana żywotność kasety z tonerem

Oszczędzanie tonera

Wymiana kaset z tonerem

Czyszczenie drukarki

background image

40 Rozdział 4

PLWW